Skip to content

İK’nın Yeni Rolü: İp Cambazı

  • by

İnsan Kaynakları çalışanları olarak, organizasyon içinde farklı roller üstleniyoruz, bu da bizi diğer fonksiyonlardan ayırıyor. Zaman zaman işverenin kurallarını hatırlatıp polis gibi görev yaparken, işveren karşısında çalışanın avukatlığını üstleniyoruz. Ancak, bilgi çağına geçişle birlikte rollerimize yönetime stratejik ortaklık etmek ve değişim ajanlığı eklenmiş durumda.

Kısıtlı kaynaklarla hedeflere ulaşma çabası içinde, adeta gergin bir ip üzerinde yürüyen ip cambazlarına dönüşmüş durumdayız. Üstelik, varacağımız nokta da sürekli değişken. Değişen ve hayal edilemeyen bir geleceğe dengede kalmaya çalışırken, seyircilerimizin bizi nasıl gördüğü konusu da düşündürücü.

Fast Company dergisinde yayımlanan bir makalede, çalışanların gözünden insan kaynaklarının değer katmayan hikayelerine yer verilmiş. Bu hikayelerden birinde, tüm şirket tarafından acımasız ve kaba biri olarak bilinen bir yöneticinin şikayet edilmesi örneği bulunuyor. İnsan kaynakları yöneticisi, şikayette bulunan kişiyi sabırla dinleyip en akıllıca çözümün “yeni bir iş aramak” olduğunu söylüyor. Eğer siz olsaydınız, bu durumu nasıl yönetirdiniz? Cevaplarınızı yorum olarak paylaşabilirsiniz.

Aşağıda, yıllardır insan kaynakları alanında yıllardır yöneticilik yapmış ve alanında model olan liderlerin yorumlarını harmanladım. Dört kişinin cevabı neredeyse aynı oldu.

Aşağıda örnek bir olay yaratarak yurtdışı ve yurtiçinde yıllardır insan kaynakları alanında yöneticilik yapmış ve alanında model olan kişilerin cevaplarını sizler için harmanladım. 4 kişinin cevabı hemen hemen aynı oldu.

Örnek Olay: Bir şirkette İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışıyorsunuz. Çalışanlardan biri başka bir firmayla iş görüşmesine gideceğini ve bunun ikinizin arasında sır olarak tutmanızı istiyor. Ne yaparsınız? Sizce önerdiğiniz şekilde davranmak/tepki verebilmek için İK Müdürünün hangi yetkinliğe sahip olması gerekir?

Kişilerin Ortak Cevabı:

  • Böyle bir sırrı çalışanın paylaşması, insan kaynaklarına güvenini gösterir ve kesinlikle sır olarak kalmalıdır. Kişiyi farklı iş arayışlarına iten nedenler sorgulanabilir.
  • Ancak bazen kişinin bu sırrı saklamadığı zamanlarda departman yöneticileri ve insan kaynakları arasında gerginlikler yaşanabiliyor.
  • Bu durumu yönetebilmek için güvenilir olmak, dürüstlük, tutarlılık ve karışıklığı yönetebilme becerileri gerekir.

İnsan Kaynakları profesyonelleri, organizasyonun başarısı için kritik öneme sahip bir rol oynarlar. İnsan kaynakları yöneticileri hangi rolde olursa olsunlar, katma değerleri aslında çoğu zaman fark edilmeyen küçük detaylarda gizlidir. Etkili bir İK yöneticisi olmak için gerekli becerileri geliştirerek, organizasyonun geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *